Giữa dịch Covid-19, Phủ Tây Hồ vắng vẻ, chùa Hà lác đác người đi lễ ngày rằm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL