Giữa thời tiết oi bức, 9.000 tấn rác tồn đọng trong nội thành Hà Nội - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL