Gói 30 nghìn tỷ từ 1/6 chịu lãi suất vay thương mại: Ngân hàng Nhà nước nói gì? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL