Gọi vốn khó khăn, nhiều nhà băng đã chọn cách lấp room ngoại trước khi niêm yết trên sàn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL