Hà Anh Tuấn phủ xanh đồi trọc với gần 2.000 cây rừng để hỗ trợ chống lũ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL