Đầu tư 90 tỷ xây nhà máy nước sạch: Dân vẫn “khát”, nước có giun đỏ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL