Hà Nam: Phạt chủ tài khoản Facebook đăng tải văn bản giả cho học sinh nghỉ học hết tháng 3 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL