Hà Nội: 773 tấn rác được thu dọn sau cơn bão số 1 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL