Hà Nội: Cây xanh bật gốc đổ xuống, đè trúng đầu ô tô đang lưu thông - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL