Cháy lớn tại khu lán công nhân, khói đen bốc cao hàng chục mét - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL