Hà Nội: Cháy nổ kinh hoàng ở cửa hàng quần áo - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL