Hà Nội công bố Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, quy mô khoảng 17.274ha - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL