Hà Nội mưa lớn trước giao thừa, dân mạng than trời vì mất điện trong tối 30 Tết - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL