Hà Nội mưa to đêm 30 Tết, hồ Gươm vắng người qua lại chờ ngóng pháo hoa - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL