Hà Nội: Người dân thích thú dùng "cầu trượt" thả cá chép về chầu trời - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL