Hà Nội phản hồi ra sao về đề xuất dùng 200 tỷ đồng ngân sách bù giá nước sông Đuống - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL