Hà Nội: Quản lý cao giọng thách thức, Giám đốc chi nhánh BHD xin lỗi khách hàng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL