Hà Nội: Sập giàn giáo khi đang thi công, 2 thợ xây thiệt mạng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL