Hà Nội: Tất cả trường học khai giảng trực tiếp ngày 5/9, kéo dài không quá 45 phút - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL