Hà Nội: Trung úy công an đỗ xe giữa đường bị xử phạt - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL