Hà Nội yêu cầu Công ty nước sạch sông Đà báo cáo sự cố vỡ đường ống - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL