Hà Tĩnh: Cụ ông 97 tuổi hiến nhà xây thư viện miễn phí cho người dân - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL