Hà Tĩnh đồng ý cho lập miếu thờ trong Khu kinh tế Vũng Áng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL