Hà Tĩnh: Kinh hoàng bãi rác bốc mù hôi thối, ruồi nhặng bay đầy nhà dân - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL