Hà Tĩnh: Lốc xoáy làm tốc mái 40 căn nhà, 2 người bị thương - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL