Hà Tĩnh: Một đoạn đường ngắn, 6 chốt kiểm soát - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL