Hà Tĩnh: Phường có 1.700 nhà thì 1.600 là "Gia đình văn hóa” - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL