Hà Tĩnh: Sập giàn giáo tại Formosa, 5 người thương vong - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL