Hạ viện Mỹ thông qua Dự luật ngân sách 'khủng' cho năm tài khóa 2018 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL