Hải Dương: Tài xế cố thủ 3 giờ trên xe, liên tục uống nước để chống đối kiểm tra nồng độ cồn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL