Hãi hùng cảnh cá mập trắng khổng lồ lao đến thuyền, cắn nát lưới để cướp mồi - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL