Hãi hùng cảnh núi lửa ở Indonesia phun cột tro cao 5 km - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL