Hai lãnh đạo chủ chốt nhường ghế, Đạm Cà Mau tạm “lùi bước” trong năm 2019 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL