Hải Phòng: Ba giáo viên bị thương sau cú nổ lớn ở phòng thí nghiệm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL