Hải Phòng: Kỷ luật sư trụ trì chùa Trung Hành dọa thả chó cắn nát mặt phật tử - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL