Hải Phòng tiêu hủy gần 5,6 tấn lá khát - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL