Hải Phòng: Xử phạt người đàn ông đăng bản đồ sai chủ quyền Việt Nam 12,5 triệu đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL