Hải quan Tân Sơn Nhất phát hiện lô hàng vũ khí từ Mỹ mang về Việt Nam - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL