Hạn, mặn tại ĐBSCL: 150.000đ mới mua được 1m3 nước sạch - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL