Hàn Quốc "nín thở" cùng 600.000 sĩ tử bước vào kì thi Đại học - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL