Hàn Quốc tiến hành chiến dịch rải bom gần biên giới Triều Tiên - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL