Hàng loạt công ty chứng khoán bị đình chỉ, giải thể - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL

  • Hàng loạt công ty chứng khoán bị đình chỉ, giải thể

    Nằm trong lộ trình tái cơ cấu thị trường chứng khoán, với việc thu gọn số lượng công ty chứng khoán thành viên tham gia và gia tăng sức mạnh cho hệ thống, hàng loạt án phạt đã được đưa ra, không ít công ty phải rời bỏ cuộc chơi.