Hàng loạt thủy điện xả lũ, người dân lên nóc nhà tránh lụt - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL