Hàng chục ruộng hoa hồng chết trước ngày 20/10, người dân "trắng tay" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL