Hàng chục siêu xe của con trai Tổng thống Guinea Xích Đạo được đấu giá khiến giới chơi xe “lóa mắt” - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL