Hàng chục thanh niên mang hung khí "diễu hành" lúc nửa đêm ở Hà Nội - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL