Hàng nghìn người chứng kiến đúc tượng Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL