Hà Tĩnh: Hàng trăm người hiếu kỳ đi xem "thần trăn" nặng gần 50kg - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL