Hàng trăm phụ huynh tụ tập phản đối việc sáp nhập trường vì lo con đi học xa - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL