Hành khách Trung Quốc hắt nước sôi vào mặt tiếp viên hàng không - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL